Öka lönsamheten med rätt Affärssystem

Arbeta effektivare och få full kontroll

Ett bra affärssystem är ett system som inte krånglar till det utan låter dig fokusera på det som är viktigt. En verksamhet som ständigt förändras och har stora transaktionsflöden kräver ett affärssystem som med effektivisering och automatisering ger full kontroll. Med en molnbaserad lösning har du dessutom alltid tillgång till systemet, oavsett var du befinner dig.

Kontakta oss

Vad skulle du göra med 40 extra timmar i månaden?

årets_tillväxtpartner emblem

Ett bra affärssystem minskar administrationen genom automatisering av processer, ger dig högre grad av kontroll över er affärsverksamhet och har full spårbarhet ner på enskilda fakturarader. 

På Zedcom har vi gedigen erfarenhet av vad som krävs för ett lyckat affärssystem. Vi hjälper dig att få mer tid på att driva ditt företag framåt, istället för att lägga resurser på administrationen av den.

Vi arbetar med Visma som plattform och är specialister på systemet.


Affärssystem i molnet
Marknadsledande CRM
Project Management
Lager och Logistik
Image of a businessman workplace with papers

Många bäckar små sparar mycket tid

“Att skapa en faktura tar bara fem minuter, det gör ingen större skillnad".  En återkommande invändning vi får att administrativa uppgifter inte tar så lång tid, men när vi sammanställer alla småsysslor som enkelt kan automatiseras, blir det avsevärd tidssumma istället kan användas för att analysera verksamheten och följa upp budgetar exempelvis.

Skräddarsydd lösning för dig

För oss är kvalité alltid i fokus. Genom en gedigen kartläggning, ett tydligt fokus och en klar dialog säkerställer vi att att dina behov tillgodoses och tar fram förslag med de integrationer som gör bäst nytta för ditt företag. För varje klient skapar vi skräddarsydda flöden optimerat för din verksamhet. Logistik, lagerberäkning, webbshopintegrering, CRM, projekthantering - vi hjälper dig! Du betalar endast för det du behöver, kan enkelt skala upp eller ner beroende på belastning och har ingen bindningstid licenserna som du väljer.

Group of young colleagues using laptop at office
designer hand working with  digital tablet and laptop and notebook stack and eye glass on wooden desk in office

Vi finns med hela vägen

Det är viktigt att du ska känna dig trygg med att vi är insatta i din affär och vilka systemkrav ditt bolag har. Vi finns med hela vägen och samma affärsystemskonsulter som finns med under uppstarten finns även med i utbildningen och även supportkontakt vid eventuella frågor. 

shutterstock_85121746.jpg
automatiserad redovisning

Automatiserad redovisning

Automatisera hela processer och hantera komplexa samt återkommande transaktioner mer effektivt. Integrationer med andra system och banker samt nya möjligheter till analys och rapportering underlättar ert samarbete inom företaget.

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering

Optimera arbetsflödet genom att ta full kontroll över faktureringen och hantera alla inkommande och utgående fakturor i bakgrunden. Stöd för att skicka, ta emot och konvertera elektroniska fakturor och kreditfakturor. Samt för ett flertal internationella och nationella format.
konernredovisning

Koncernredovisning och konsolidering

Automatisera transaktioner mellan flera dotterbolag för kompletta rapporter som speglar företagets hela resultat i realtid. Ta också bättre kontroll samt öka transparensen i konsolideringsprocesser genom att korta ner rapporteringstiden och samla rapportering och affärsanalys för alla koncernens bolag.

Att byta affärssystem

Behovsanalys

Behovsanalys

Att byta affärssystem innebär ofta stora förändringar i verksamheten. Därför är det viktigt att identifiera och tillvarata organisationens och medarbetares erfarenheter och behov i ett tidigt skede. Vid en behovsanalys kartlägger vi ert unika nuläge. Vi går igenom arbetssätt, rutiner och flöden samt identifierar effekter och kritisk funktionalitet i det nya systemet. Resultatet av behovsanalysen är ett lösningsförslag.
Genomförande

Genomförande

Genomförandefasen bygger på lösningsförslaget och är med andra ord unikt för dig som kund. Under denna fas bygger vi funktionaliteten för att kunna automatisera dina processer och sätter strukturen för hur ni ska arbeta i systemet. Tänk dig affärssystemet som en självkörande bil, där du sitter i förarsätet. Vi hjälper till att skapa kartan som bilen ska köra efter.  

Utbildning och uppföljning

Utbildning & uppföljning

Utbildning är något som löper parallellt med genomförandet och är inte något som betas av under en kort tid. Utbildningen anpassas efter era behov och förutsättningar.  Då ofta förändring av arbetssätt medföljer ett nytt affärssystem är det viktigt att utbildningen anpassas även för det ändamålet. Vi erbjuder både utbildning online och på plats hos er. 

Uppföljning görs löpande en tid efter införande av systemet för att tillse att systemet är inställt optimalt för just din verksamhet.

Kartläggning
Samarbete

Nyheter affärssystem

Senaste nytt från Zedcom

Zedcom blir en del av Exsitec

Zedcom har de senaste året expanderat till flera nya orter och genomfört en rekryteringsoffensiv av affärssystemskonsulter för att möta den ökande efterfrågan kring Zedcoms erbjudande. Nu förvärvar

Så arbetar vi på Zedcom

När det är dags att byta affärssystem är det inte bara valet av affärssystem som är viktigt, utan även rätt systemstödspartner. På Zedcom är vi stolta över att alla som valt oss som

Vilken prismodell är rätt för ditt företag?

Idag är mer än åtta av tio nystartade företag i Sverige tjänsteföretag. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast