Affärssystem för detaljhandeln

Ett affärssystem som är unikt utvecklat för detaljhandel, retail och butik kan göra stor skillnad för ditt företag

Vi hjälper företag inom detaljhandel att effektivisera sin verksamhet för bättre kontroll och lönsamhet. Vi vet att en bransch i ständig förändring kräver stabila och flexibla lösningar för att ge kunden shoppingupplevelsen som krävs för att både bibehålla och stärka konkurrenskraften. 

Kontakta oss 

Hur har digitaliseringen förändrat detaljhandeln?

Förändringen går allt snabbare i detaljhandeln, där bland annat gränsen för vad en butik egentligen är suddas ut. Fokus har flyttats från att enbart riktas mot produkten till kunden.  Idag förväntar sig kunderna att återförsäljarna känner dem, erbjuder personlig service, engagerar sig och gör det enkelt att handla.Teknik som AI och maskininlärning påskyndar förändringen som i slutänden ska skapa en förbättrad kundupplevelse. Digital teknik förändrar också det sätt som konsumenterna betalar för varor och tjänster, något som detaljhandeln inte kan förbise.  

När tillväxten sker på nätet så blir gamla affärsmodeller snabbt inaktuella. 5000 butiker har försvunnit från sällanköpsvaruhandeln på bara 6 år. Det får stora konsekvenser för både samhälle och konsumenter i vardagen. Lokala butiker utkonkurreras allt oftare av utländsk e-handel där priserna är betydligt lägre.

E-handeln växer och ritar om kartan men det är fortfarande den fysiska handeln i butiker som dominerar och det kommer den antagligen att göra en god tid framöver. Mognadsgraden av digitalisering inom olika branscher beror ofta på vilka barriärer som finns. Vissa branscher förändrats i snabb takt medans andra branscher förblir mer fysiska. Elektronikhandeln är ett exempel på en bransch där e-handeln har förflyttats i snabb takt från fysiska butiker. Möbler och dagligvaror är branscher där utvecklingen har gått betydligt långsammare.

Hur fungerar ett affärssystem för detaljhandeln?

Ett affärssystem anpassat till detaljhandeln ger dig förutsättningarna för en sömlös kundupplevelse. En föränderlig bransch ställer krav på flexibilitet vilket ett affärssystem i molnet kan leverera.  Ett affärssystem för detaljhandeln stödjer hela värdekedjan och lämpar sig för både små företag och stora kedjor. Affärssystemet ger dig tillgång till nyckeltal från alla dina kanaler och centraliserar hanteringen av alla delar av din verksamhet, allt från kassasystem till lagerhantering.

Varför ska ni välja ett affärssystem för detaljhandeln från Zedcom?

Framtidens affärssystem för detaljhandeln ska flyttas upp i molnet. Vi ser till att din resa blir smärtfri och fri från turbulens. Du skalar enkelt upp eller ner systemet efter behov, både användare och funktionalitet justeras enkelt och du bara betalar för det du använder. Vi eliminerar manuella uppgifter och automatiserar komplexa uppgifter åt ditt företag. 

Zedcom ser till att ditt system är anpassningsbart och att utvecklingstakten är hög. Vi har stor erfarenhet med kunder inom detaljhandeln där vi har ansvar för hela IT-miljön. I detta är datasäkerhet är en fråga vi tar på största allvar. Vi strävar efter att ge driftsäkerhet och dataskydd i världsklass.

Lakritsroten valde ett affärssystem från Zedcom, läs mer om det här.

I vårt nuvarande affärssystem lägger vi alldeles för mycket tid på att felsöka, vi har inte tid med det. Den största vinsten vi ser med att byta till Visma.net är tidsbesparingen vi kan få av att effektivisera och automatisera många våra flöden.

Erik Dahlén, VD på Lakritsroten inför bytet till Visma.net

Vilka fördelar finns det med att välja ett skräddarsytt affärssystem för ditt företag?

Kontroll

Ökad kontroll

Med ett affärssystem som centraliserar viktiga funktioner får du en fullständig bild över ditt företag och dina försäljningskanaler. Detta ger dig möjligheten att lageroptimera, leverera förstklassig service och följa intäkter, kostnader och lönsamhet i realtid. 

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet

Med ett affärssystem anpassat för detaljhandeln kan du tillse att dina kunder får en bra upplevelse genom hela köpprocessen.  Kunden hålls i centrum och systemet utvecklas kontinuerligt för att motsvara kundernas krav.

Fördelen med nöjda kunder vet du redan. 

Automatiserade flöden

Automatiserade flöden

Automatiserade flöden förändrar dina förutsättningar.  En helintegrerad molnlösning som automatiserar rutiner och kopplar ihop processer minskar risken för fel och sparar tid.