Vad skulle du göra med 10 extra arbetstimmar?

Posted by Sanna Hallert | 2020-05-13 09:07

Att byta affärssystem kan kännas svårt och tidskrävande, men frågan är om du har råd att inte göra det?  Många bolag har fortfarande redovisningsekonomer som manuellt konterar fakturor, andra outsourcar arbetet till en extern byrå – men förlorar då istället insyn och beslutsstöd som kan vara affärskritiska.

När Visma och Meritmind 2019 genomförde en undersökning bland 200 beslutsfattare inom ekonomi och administration, svarade 60 procent att de implementerat ett nytt affärs – och/eller - ekonomisystem de senaste fem åren.

Gemensamt för dessa var att de ville uppnå en högre effektiviseringsgrad  (86 procent av de tillfrågade) följt av att nuvarande system var oflexibelt och saknade stöd för nya affärsbehov såsom e-handel, att samla allt i ett koncerngemensamt system och på fjärde plats att bolaget expanderar.

Så vad blev resultatet av implementeringen? Nedan stapel visar att det nya systemet bidragit till effektivisering, förenkling och automatisering för bolagen:

Skärmavbild 2020-05-12 kl. 14.35.01

*Upp till tre svar kunde anges

När tid frigörs finns möjligheten att vidareutveckla affärsprocesser och blicka framåt. Vad skulle du göra med 10 frigjorda timmar i veckan?

Ta reda på mer om affärssystem i molnet

 

Tags: Affärsstöd, Affärssystem, Digitalisering, IT-partner

Skriven av Sanna Hallert