3 metoder för uträkning av buffertlager

Posted by Zedcom | 2020-07-06 09:00

I slutet av Juni höll vi ett uppskattat webbinar om säkerhetslager tillsammans med vår partner eazystock (vill du se reprisen hittar du den här). Att ha en optimerad lagerhållning kan vara svårt om man väljer att köra beräkningarna helt manuellt men kan spara in stora kostnader. Det finns olika att beräkna lagernivåer och hur stort säkerhets eller buffertlager som det också kallas.

I praktiken använder företag i huvudsakligen tre olika kategorier av metoder för att dimensionera säkerhetslagret. De tre kategorierna är bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder och statistiska metoder.

Bedömningsmetoder karakteriseras av att kvantiteten för säkerthetslagret uppskattas på mer eller mindre intuitiva och erfarenhetsmässiga grunder. Ofta sätter man ett fast säkerhetslagervärde per artikel som inte är baserat på några formella beräkningar. Denna metod leder ofta till onödigt hög kapitalbindning men den leder även till en stor risk för låg produkttillgänglighet för vissa varor.

Den vanligast förekommande proportionalitetsmetoden bygger på att säkerhetslagerstorleken är lika med ett antal dagars medelefterfrågan respektive lika med en procentsats av medelefterfrågan under ledtiden. Även denna metod har bedömningsmässiga inslag eftersom den proportionalitetsvariabel som används för beräkningarna sätts på bedömningsmässiga grunder. Ingen hänsyn tas till efterfrågevariationernas storlek eller leveranstidsvariationer. Dessutom saknas det en koppling till någon form av servicenivå, som är ett uttryck för leveransförmåga, och till de kostnader som uppkommer när brister uppstår.

Beräkning av säkerhetslager utgår från statistiska fördelningar som beskriver variationerna i efterfrågan och leverantörernas ledtider. Säkerhetslagrets storlek beräknas med utgångspunkt från en önskad servicenivå. Olika statistiska beräkningar presenteras i litteraturen och de kommer att resultera i bättre dimensionering av storleken av säkerhetslager än bedömningsmetoderna och proportionalitetsmetoderna. Tänk dock på att olika statistiska metoder är mer eller mindre svåra att implementera, både manuellt och med dina IT-system.

 

Exempel på formler för att själv räkna ut optimal säkerhetslager, går vi igenom i vårt webbinar med Eazystock.

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.