3 faktorer att tänka på när du ska köpa en Business Intelligence-lösning

Posted by Zedcom | 2019-02-07 16:20

Som bekant är processerna kring valet av nya företagslösningar omfattande – särskilt krävande är valet av ett nytt Business Intelligence-verktyg (BI) som helst ska tillgodose alla anställdas behov och dessutom vara välintegrerat med ERP-systemet.

Oavsett om det gäller MS Dynamics, AX, NAV eller Visma-familjen, eller om det är molnbaserade ERP-system som Tripletex eller Xledger, är det en omständlig process att hitta den optimala BI-lösningen. Ofta genomförs flertalet säljpresentationer och demos av olika BI-leverantörer, gärna för flera delar av företaget, vilket kräver både tid, pengar och energi. 

Vilka faktorer bör betonas i denna process? Genom att identifiera vilka faktorer som är avgörande för om ni ska lyckas med er strategi eller inte kan ni lättare identifiera vilka BI-lösningar som tillgodoser era behov, och därigenom bidra till ett mervärde för er.

Med det här inlägget försöker vi identifiera de viktigaste faktorerna och de frågor ni bör ställa innan ni köper en ny BI-lösning.

 

1. Kunskap och erfarenhet

I valet av BI-lösning är goda kunskaper och erfarenheter hos leverantören viktiga. Att få rätt och bra hjälp när man behöver det kan vara en kritisk framgångsfaktor.

För att få bättre insikt i kundhantering och fackkompetens kan ni besöka leverantörens supportsida och kundforum. Ni kan också kontakta BI-leverantören direkt och be dem skissa upp ett förslag om hur de kan hjälpa ert företag att nå sina mål. Detta kan ge en bra indikation på om BI-lösningen innehåller funktionalitet som bidrar till ökad prestandahantering för er. När det gäller kunderfarenheter är det ofta ett bra sätt att få trovärdig och tillförlitlig information. Att dra nytta av andras erfarenheter är guld värt.

När ni har gjort en sådan enkel analys av vilken BI-leverantör som bäst tillgodoser era behov vad gäller kunskap och erfarenhet, kan nästa steg vara att ta reda på hur användarvänliga lösningarna är som erbjuds.

 

2. Användarvänlighet

För att få ett bra nyttjande av BI-lösningen är användarvänligheten förmodligen också en avgörande faktor. Det är viktigt att de anställda förstår hur de ska hantera produkterna och att funktionaliteten uppfattas som intuitiv. Om det senare inte är fallet kan det förhindra aktiv användning och att potentialen i lösningen aldrig uppstår.

För att bedöma användarvänligheten kan en utvärdering av hur lång tid det tar att ”komma igång ordentligt” med lösningen vara en bra indikator. Hur lång tid det tar kan skilja sig mycket från system till system – krävs det en omfattande installation med mycket extern hjälp? Eller är installationen något ni enkelt kan göra själva och förstå på egen hand? När installationen är klar, vad återstår då innan ni kan utnyttja lösningen? Finns det en uppsättning färdiga rapporter och budgetar så att ni kommer igång direkt? Hur krävande är det att skräddarsy egna rapporter/budgetar? Detta är frågor som ger en bra indikation på hur resurskrävande systemet ni väljer är.

Samtidigt som ni bedömer användarvänligheten är förmodligen också priset en viktig faktor. För många kan priset på BI-lösningen vara avgörande om de tillgängliga medlen är begränsade. 

 

3. Pris

När det gäller prissättningen finns det ofta stor variation mellan de olika BI-leverantörerna. Det kan därför vara tillrådligt att göra en grundlig research. Vad som ursprungligen verkar billigt kan sluta i en dyr investering beroende på typ av prissättning – fast pris, månadsavgift, underhållskostnader, pris per användare etc. Om ni betalar per användare och har många användare i systemet vill ni kanske ha en leverantör som erbjuder ett något högre fast pris som betalas endast en gång. Att kartlägga hur många produkter i leverantörens produktserie ni behöver kan också ha en stor inverkan på slutsumman.

De frågor som nämns ovan ger en bra start för en överblick över den totala prisbilden.

 

Sammanfattning

Det finns otaliga faktorer och frågor att ta hänsyn till för att få grepp om vilken BI-lösning som bäst tillgodoser era behov. Vi hoppas att detta inlägg har gett er några förslag på var ni kan börja denna process. God sakkunskap, erfarenhet, användarvänlighet och prissättning är faktorer vi tycker är särskilt viktiga att beakta.

Är det rapportering och/eller budgetering vi vill ha? Är goda analysmöjligheter i form av grafiska representationer viktiga för oss? Bidrar enkel publicering av rapporter och budgetar till ökat värde? Implementeringstiden är också något som bör övervägas – hur enkel bedömer vi att implementeringsfasen är?

När det gäller dataintegrering bör vi ställas oss frågor som: ska lösningen köras live i ERP-systemet, datalager eller i molnet? Behöver vi bara en produkt eller skulle en komplett produktsvit vara mer användbar?

Zedcom hjälper vi er att besvara dessa frågor och vi berättar gärna mer om OneStop Reportings kompletta BI-lösning för rapportering, budgetering och analys.

Tags: OneStop Reporting, Business Intelligence

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.