AutoInvoice löser kravet på e-faktura till offentlig sektor

Posted by Zedcom | 2018-07-23 13:55

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden. Således måste också alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. ESV rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer förbereder sig för att klara kraven i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (källa: https://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/obligatorisk-e-faktura/). 

Visma.net AutoInvoice hanterar alla inkommande och utgående fakturor i bakgrunden. Lösningen ger dig full kontroll över din fakturering och effektiviserar arbetsflödet. Visma.net AutoInvoice har stöd för att skicka, ta emot och konvertera elektroniska fakturor och kreditfakturor. Förutom att lösa kravet på e-faktura till offentlig sektor kan Visma.net med andra ord både minska onödig administrativ tid och göra ditt företag mer lönsamt. Systemet stöder både nationella och internationella format och ger dig all spårbarhet och dokumentation du behöver för att vara transparent. Att du bidrar till en bättre miljö är en ren bonus.

AutoInvoice tar hand om all fakturatrafik – även till dem som ännu inte kan eller vill ta emot e-fakturor.

 

Är faktureringen en elefant i ditt rum? Läs mer om hur du kan göra ditt bolag mer lönsamt med elektronisk fakturahantering här https://www.zedcom.se/visma.net

 

Tags: Affärssystem, AutoInvoice, E-faktura, visma.net

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.