AutoPay automatiserar dina betalningar

Posted by Zedcom | 2018-08-22 14:17


Väderkvarnar
Automation eller automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskans 'automatos' och betyder på egen hand. Ett exempel på automation är väderkvarnar. Man låter vinden driva en kvarn då alternativet skulle vara väldigt fysiskt ansträngande. Ansträngningen att driva en stor kvarn utan vind kan jämföras med ett företags hantering av betalningar utan effektiva system. Om än mindre fysiskt ansträngande. Som väderkvarnen behöver sin vind, behöver dina betalningar Visma.net AutoPay.

Visma.net ERP erbjuder avancerad automatisering, bred och smidig integration med andra onlinetjänster och kan anpassas för att möta företagets specifika behov. Genom att ta automatiseringen av affärsprocesser ett steg längre, ges ni möjligheten att skapa en effektivare organisation.

Visma.net AutoPay integrerar affärssystemet med din bank så du kan hantera elektroniska betalningar och banktransaktioner direkt i affärssystemet. AutoPay hanterar dina utbetalningar till Bankgiro, Plusgiro, bankkonton med såväl inrikes- som utrikes betalningar samt SEPA-betalningar. Betalningarna utförs på rätt dag; ger räntevinster och förhindrar dyra påminnelse- och kravavgifter. Förfallodagsbevakning och bevakning av kreditnotor minskar din manuella hantering. När en faktura betalats sker de finansiella transaktionerna i Visma.net Financials automatiskt.

Det finns ett bra uttryck som säger att ”om du gör som du alltid har gjort så kommer du få det du alltid har fått”. Nu när du vet om att det finns effektivitetsvinster att göra är det dags att kasta ut elefanten i rummet. Ta steget mot en effektivare och modernare organisation, läs mer på https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/elefanten-i-rummet 

 

Tags: Affärssystem, AutoPay, Betalningar, ERP, visma.net

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.