Bokföringsbyråer tjänar på att investera i en god Business Intelligence-lösning

Posted by Zedcom | 2020-07-10 10:15

Förväntningarna på revisorer tycks ha förändrats på senare tid. Att kunna erbjuda avancerade råd som ger kunden en solid grund för beslutsfattande är allt viktigare. Den ökade digitaliseringen innebär också att bokföringstjänsterna förväntas erbjudas på webben. 

En flexibel webblösning gör det enkelt för kunden att få tillgång till sina rapporter och hålla sig uppdaterad om trenderna – och en bra BI-lösning gör det möjligt för bokföringsbyrån att möta dagens kundpreferenser och skapa mervärde för både kunden och byrån.

Den digitala omvandlingen resulterar i att tjänster i allt större utsträckning förväntas erbjudas på digitala plattformar. Detta gäller även bokföringstjänster, som har blivit allt vanligare att beställa direkt på webben. Det finns många digitala marknadsplatser som kunder kan besöka för att hämta information om bokföringstjänster och snabbt jämföra byråer. Dessutom kräver kunderna idag ofta mer än ”bara siffror” – de vill ha avancerade råd baserat på sina ekonomiska data. Det är därför viktigt att ställa följande fråga: kan vi erbjuda våra kunder en komplett digital BI-lösning?

Tid anses vanligtvis vara en av de mest värdefulla tillgångarna för revisorer. En bra BI-lösning minimerar manuella arbetsuppgifter så att du kan frigöra tid för att bli kundens bästa ekonomiska rådgivare. Med en bra BI-lösning bör du kunna presentera rapporter och nyckeltal till dina kunder när som helst, så att kunderna alltid har tillgång till uppdaterade data. En online-lösning gör detta möjligt.

 

Smarta kundanpassade rapporter på bara några minuter

Med OneStop Reporting kan en bokföringsbyrå automatisera sina klienters rapporteringsrutiner. Detta innebär sparad tid och lägre kostnader. Ett brett sortiment av standardrapporter täcker den lagstadgade delen av rapporteringen. Dessutom blir den integrerade Excel-baserade rapportdesignern ett verktyg för den enskilda revisorn att upprätta klientspecifika rapporter med, när klienterna önskar detta. Detta är något som du självklart kan ta betalt för och därigenom öka ditt resultat. Förutom att tillgodose sina klienters rapporteringsförfrågningar kan man till exempel också bistå med och genomföra budget- och prognosprocesser med budgetmodulen. Detta är också ett exempel på en utökad tjänst. En tjänst som bokföringsbyrån kan erbjuda som en betaltjänst som går långt utöver hantering av in- och utgående fakturor.

Med OneStop Reporting kan de bokföringsbyråer som önskar utöka sitt klienterbjudande. De kan erbjuda tjänster som går mer i riktning mot professionell rådgivning och hjälp i områden utanför den kärnverksamhet som byrån främst bedriver.

Byrån betalar ett fast lågt pris per användare per månad men kan lägga denna kostnad på sina klienter. Genom att dessutom erbjuda ett professionellt rapportpaket som består av standardrapporter, klientspecifika rapporter och naturligtvis kommentarer, kan byrån sälja det som en ”produkt” till sina klienter och generera en god vinst för sin egen verksamhet.

 

Vill du veta mer om OneStop Reporting, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tags: Affärsstöd, OneStop Reporting, Rapportering

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.