Daniel är först ut

Posted by Zedcom | 2018-08-29 13:26
Ett påstående som på flera sätt är omstritt är att personalen är ett företags viktigaste tillgång. Vissa anser att personal inte är att betrakta som en tillgång, påståendet upplevs som förminskade och nedsättande. Därtill kan begreppet humankapital anses säga att en människa reduceras till enbart en pengaproducerande maskin. För att inte trassla in oss i detta tänker vi att vi istället kan säga att personalen är Zedcom vilket gör personalens grundläggande funktion uppenbar.

För att få en inblick i Zedcom kommer vi framöver att publicera ett antal medarbetarpresentationer och först ut är Daniel Fredholm, ansvarig för Zedcoms konsultverksamhet.

 

Daniel Fredholm

Hej Daniel!

Vad jobbar du med?

Kort sagt handlar mitt jobb om att hjälpa kunder att effektivisera sin verksamhet för bättre kontroll och lönsamhet. Vi implementerar affärssystem för att effektivisera flöden och skapar kundunika lösningar för att lösa specifika behov. Vi gör allt från kundanpassade säljflöden till att ta fram effektiva lagerlösningar. Vi försöker hela tiden att minska kundens onödiga dubbelarbete och att eliminera risken för mänsklig felfaktor.

Vi hjälper också till att analysera kundernas data för att få ett bättre beslutsstöd. Maskineriet måste funka så smärtfritt som möjligt och ett bra beslutsstöd gör det enkelt att fatta rätt beslut. När du kan identifiera vad som är bra och dåligt kan du utföra rätt åtgärder och därmed också bli mer konkurrenskraftig på din marknad. Därför kan vi säga att vi hjälper våra kunder att bli mer lönsamma. Jag säljer inte, jag förklarar bara vad som är bäst för kunden.

Vad har du för bakgrund?

Jag kommer från private equity eller riskkapitalbranschen. Där lärde jag mig framförallt att snabbt kunna se förbättringspotential och identifiera möjligheter till effektivisering i de bolag vi analyserade. Arbetet gick ut på att finna bolag att köpa som vi på tämligen kort tid kunde "vända" till lönsamma och framgångsrika, och då sälja bolaget med god vinst, för att sedan gå vidare till nästa bolag. Det tråkiga var att man aldrig fick vara med på framgångsresan utan enbart genomföra vändningen. Jag vill hellre leva i och vara delaktig i kundernas framgångar. Däremot har jag tagit väldigt många lärdomar från private equity, som är en enorm nytta i mitt nuvarande arbete och för våra kunder. 

Hur är det att arbeta på Zedcom?

Det är det roligaste jag någonsin gjort! Det är en ren glädje att få arbeta i det teamet som vi är och få vara en del i kundernas framgång. Huvuddelen av våra kunder lever vi med under en lång tid vilket leder till att vi blir mer en partner och kollega än en leverantör. Vi får följa med på deras resa och successivt hjälpa dem med deras utmaningar. Det är crazy kul!

Varför tror du att Zedcom kommer att lyckas framöver?

För att vi är genuint måna om våra kunder, vi vill att våra kunder ska lyckas. Det är det vi lever på och för. Vårt höga engagemang gör våra samarbeten roliga. Vi strävar hela tiden efter högt förtroende och vårdar våra kundrelationer. Vi tror på tydlighet och kommer inte sticka huvudet i sanden om det dyker upp något problem.

Vårt mål är inte att bli störst, vi vill vara bäst på det vi gör. Jag tror att det är svårt att bibehålla kvalité när man går över en viss storlek. Vi vill vara en familjär organisation och vill kunna ha en personlig relation till både kollegor och kunder. En större organisation riskerar att tappa fokus, engagemang och känsla. Jag tror inte på för stora konstellationer då det lätt blir ”dom” istället för ”vi”.

Kan du dela med dig av något vi inte vet om dig?

Jag är otroligt intresserad av matlagning, jag älskar att stå i köket!

Tags: Medarbetare

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.