Du förlorar 2600 kronor i veckan (så lätt kan du eliminera kostnaden)

Posted by Zedcom | 2020-06-01 08:19

Att ställa om ekonomiavdelningen till att använda automatiserad fakturahantering sparar i snitt 12 arbetstimmar i veckan eller motsvarande 2600 kronor i lönekostnader.

Bara att ställa om från manuell fakturahantering till automatiserad, sparar dig 12 arbetstimmar i veckan – i siffror hela 133 000 kronor om året. Det låter kanske mycket men faktum är att det är ganska lågt räknat. I våra mindre varubolag hanteras i snitt 5000 in- och utgående fakturor per år. Varje faktura beräknas ta 8 minuter i anspråk för handläggning, enligt uträkningar av Nätverket för elektroniska affärer - det blir snabbt många timmar och många kronor som enkelt kan automatiseras med exempelvis AutoInvoice.

Vad kan ekonomiavdelningen istället lägga tid på när den repetitiva administrationen tas bort? Flera av våra kunder har kunnat minska ekonomiavdelningen med över 50 procent, utan att tappa i effektivitet samtidigt som de kan växa snabbare då systemet kan hantera större volymer av transaktioner och kunder. Andra har istället valt att investera den frigjorda tiden i att optimera lönsamheten och arbeta mer strategiskt.

Uträkningarna har gjorts via Zedcoms egna interna statistik samt via NEA – Nätverket för elektroniska affärer 

Testa sjäv! Se hur mycket du skulle spara med Autoinvoice med Vismas räknesnurra 

Fördelar med automatiserad fakturahantering:

  • Du kan enkelt skala upp utan att det uppstår resursbrist
  • Smidig hantering ger nöjdare kunder och snabbare betalningar
  • Säkrare hantering då den mänskliga faktorn minskar
  • Mindre repetitiv administration
  • Minska kostnaderna

Nyfiken på att veta mer? Den 10 juni kl. 10.00 håller Zedcom tillsammans med Visma Softwares VD, Carola Lissel ett gratis webinarium om hur digitalisering och lönsamhet hänger ihop. Anmäl dig här!

Tags: AutoInvoice, AutoPay, Betalningar, E-faktura, visma.net, Digitalisering

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.