En enklare lagerhantering med Visma.net Logistics

Posted by Zedcom | 2018-08-01 13:59

De allra flesta företag som säljer varor till kunder har någon form av varulager. Korrekta lagervärden är viktiga och lagersaldot ska återspegla det som finns i det fysiska lagret. Om lagersaldot exempelvis är mindre än det fysiska lagret riskerar du att binda upp stora summor i lagervaror som inte behövs. När du binder upp kapital i lagervaror minskar mängden likvida medel som skulle kunna användas på annat i bolaget. Det gör att dina investeringsmöjligheter minskar. Efter hand som lagret växer kan lagerhanteringen bli en tidskrävande komponent som tvingar andra viktiga aktiviteter att bli liggande. Lyckligtvis finns det sätt att förenkla lagerhanteringen och få full koll på dina varor, beställningspunkter och ditt lagervärde. Effektivisera din lagerhantering med hjälp av ett affärssystem i molnet. Lägg mindre tid på manuella arbetsuppgifter och mer energi på tillväxt och värdeskapande.

Att ha rätt antal produkter på plats vid rätt tidpunkt är en balansgång. Visma.net Logistics kan konfigureras utifrån verksamhetens alla behov och effektivisera hela logistikprocessen – från inköp till lager och butik. Med korrekt och uppdaterad information kan du fatta bättre beslut om allt från logistik till kassaflöde.

Gör överflyttningar mellan lager eller överföringsordrar mellan centrallager och lokala lager. Full integration mellan huvudbok och lagerbok innebär att lagervärdet alltid stämmer överens med huvudboken. Visma.net Logistics uppdateras kontinuerligt med ditt totala lagervärde. Få kontroll på ditt lager ner i minsta detalj, få bra optimeringsmöjligheter och möjlighet att tillhandahålla tillförlitlig information till dina kunder. Resultatet – nöjdare kunder och potential till förbättrade marginaler.

Visma.net är ett helt web- och molnbaserat affärssystem och det finns därför inte något behov av egna servrar. Läs mer om hur du kan effektivisera din lagerhantering med Visma.net Logistics och mycket mer här.

Tags: Affärssystem, lagerhantering, Logistics, visma.net

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.