Hur digitala är svenska företag?

Posted by Zedcom | 2020-01-31 08:43

Syftet med Vismas Digitaliseringsindex är att ta tempen på hur långt svenska företag har kommit på sin digitaliseringsresa. För att ta reda på det genomförde Visma, för fjärde året i rad, en omfattande undersökning av svenska företagsledare och andra nyckelpersoner i företaget. Resultatet för 2019? Vi har kommit långt men är ännu inte i mål.

År 2016 var startskottet för Vismas Digitaliseringsindex och sedan dess har digitaliseringen i svenska företag ökat markant. Digitaliseringsindex mäter hur långt svenska företag och offentlig sektor har kommit med digitaliseringen av de vanligaste ekonomiska processerna. Årets index når 62,7 procent, en siffra som står starkt mot resultatet 2016 på 37,7 procent. 

Trots lovande siffror kan vi se att cirka hälften av viktiga processer återstår att digitalisera mera. Statistiken baseras på en undersökning bland nära 600 vd:ar, ekonomi- samt it-chefer i större bolag och organisationer, genomförd av Visma.

 

Ranking Grad av digitalisering bland svenska organisationer per funktion 2019* 2018 2017 2016
1 Digitaliserat attestflöde 87,6 72,4 61,4 56,8
2 Tidrapportering till lön 82,1 67,1 60,4 56,5
3 Automatisk betalning från betalningsförslag 65,7 43,4 42,7 45,6
4 Reseräkning till lön 57,1 32,0 25,7 22,0
5 Utgående fakturor 57,1 48,3 37,2 30,9
6 Automatiskt uppdaterade nyckeltal 53,9 43,4 30,8 29,7
7 Inkommande fakturor 51 36,4 28,2 22,6
  Vismas Digitaliseringsindex (median) 62,7 48,2 40,9 37,7

*Till skillnad från tidigare år har Visma valt att fokusera på i vilken omfattning företag använder de digitala lösningarna de har. Resultat per process (som sammanslaget också utgör totalt index) exkluderar därför de som angett att de inte använder den specifika funktionen. 

 

Stark korrelation mellan digitalisering och lönsamhet

Årets resultat visar tydligt att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd. I en jämförelse mellan företag som har ett index på 0-25 och företag med ett index på 50-75 är skillnaden i medianresultat per anställd hela 253,7 tkr. Visma konstaterar samtidigt att andelen företag som digitaliserat fullt ut fortfarande är få. Vill du bli mer digital? 

I årets rapport fokuserar Visma på faktiskt användare och tittar närmre på förhållandet mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet. Läs bland annat om: 

  • Glappet mellan digital grund och punktinsatser
  • Hög digitaliseringsgrad, hög lönsamhet? 
  • Specifika processer
  • Vad digitaliserar man inte? 
  • Vad avgör digitaliseringstakten?

Vi har biljetten till din digitaliseringsresa.  Hör av dig till konsult@zedcom.se om du vill veta mer. 

 

Tags: Visma, Digitalisering

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.