Mindre personalomsättning med digitalisering?

Posted by Zedcom | 2020-06-12 09:36

Vi talar gärna om hur mycket tid och pengar det går att spara in på att automatisera processer och ha en hög digitaliseringsgrad. Men en faktor som är minst lika viktig sett till kostnad och framtida lönsamhet är personalomsättning.

Konsultbolaget KPMG analyserade förra året 200 bolag, de fann att de bolag som kommit längst i sin digitala resa hade 43 procent lägre personalomsättning än de bolag som knappt var digitaliserade alls. Slutsatsen var att digitalt avancerade bolag bland annat har lättare kan attrahera kompetent arbetskraft.

”Som arbetstagare kan jag tänka mig att det är mer lockande med ett bolag som automatiserat mycket av de ”tråkigare” arbetsuppgifterna där det finns mer utmaningar att utvecklas” kommenterade Carola Lissel under Zedcoms webbinar om digitalisering och lönsamhet.

Konsultbolaget Roland Berger och Google Europa kom även fram till att de högt digitaliserade bolagen hade ett 50 procent indexvärde gällande trivsel på arbetet. Utöver att nöjda och glada medarbetare i mindre grad byter arbetsplats. Oxford University presenterade förra året en tydlig länk mellan glädje på arbetet och effektivitet.

Tags: Affärssystem, AutoInvoice, Webinar, Digitalisering

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.