Hur skapar man ökade intäkter med OneStop Reporting?

Posted by Zedcom | 2018-08-13 09:47

Automatisera för att spara tid och pengar

Med OneStop Reporting kan en bokföringsbyrå automatisera sina klienters rapporteringsrutiner. Detta innebär sparad tid och lägre kostnader. Ett brett sortiment av standardrapporter täcker den lagstadgade delen av rapporteringen. Dessutom blir den integrerade Excel-baserade rapportdesignern ett verktyg för den enskilda revisorn att upprätta klientspecifika rapporter med, när klienterna önskar detta. Detta är något som du självklart kan ta betalt för och därigenom öka ditt resultat. Förutom att tillgodose sina klienters rapporteringsförfrågningar kan man till exempel också bistå med och genomföra budget- och prognosprocesser med budgetmodulen. Detta är också ett exempel på en utökad tjänst. En tjänst som bokföringsbyrån kan erbjuda som en betaltjänst som går långt utöver hantering av in- och utgående fakturor.

Med OneStop Reporting kan de bokföringsbyråer som önskar utöka sitt klienterbjudande. De kan erbjuda tjänster som går mer i riktning mot professionell rådgivning och hjälp i områden utanför den kärnverksamhet som byrån främst bedriver.

Byrån betalar ett fast lågt pris per användare per månad men kan lägga denna kostnad på sina klienter. Genom att dessutom erbjuda ett professionellt rapportpaket som består av standardrapporter, klientspecifika rapporter och naturligtvis kommentarer, kan byrån sälja det som en ”produkt” till sina klienter och generera en god vinst för sin egen verksamhet.

Klienterna kan skapa egna rapporter

Med bokföringslösningen OneStop Reporting är det också möjligt att ge större klienter egen tillgång till att bland annat skapa rapporter och hantera egen användning av OneStop Reporting. Här finns också stor potential för byrån vad gäller prissättning och resultat. Då kan man också se till att byrån erbjuder både konsulttjänster och utbildning i att använda OneStop Reporting till denna typ av klient. Något som ytterligare genererar inkomster för byrån.

Många byråer konkurrerar om större klienter. Det kommer ofta att vara fördelaktigt att erbjuda tjänster utanför kärnverksamheten, vilket ofta är själva bokföringen. Med OneStop Reporting kan du erbjuda denna typ av klient en extra dimension och därmed få en konkurrensfördel.

Kontakta oss på Zedcom för att veta mer om vad OneStop Reporting kan göra för ditt företag.

Tags: Affärsstöd, OneStop Reporting

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.