Rätt artikel, i rätt mängd i rätt tid

Posted by Zedcom | 2020-06-18 13:52

Hur gör du för att hålla din lagerhållning effektiv och inte få ett överlager som kan leda till inkurans men inte heller ett för litet lager som i sin tur kan lade till dyra expressleveranser alternativt förlorade kunder. Kunder har idag inte tålamod att vänta en vecka eller två på att du ska få in en vara. 

För inköpare är därför säkerhetslager en viktig pusselbit i planeringen. Säkerhetslager finns till för att täcka plötsliga efterfrågetoppar, leverantörsstörningar eller andra oförutsedda händelser. 

För att göra en korrekt bedömning manuellt behöver du ta hänsyn till säsongsvariationer, planerade kampanjer och leverantörers ledtider. På vårt webbinar den 24 juni har vi bjudit in Jonas Borgman från Eazystock som visar hur du kan räkna ut optimalt säkerhetslager för att alltid ha rätt produkter i rätt tid utan att binda upp för stort kapital i lagret.

Eazystock är en av Zedcoms integrationspartner och är experter på lageroptimering med hjälp av molnbaserad mjukvara.  Programmet kör varje natt beräkningar åt inköpsavdelningen som på så sätt får de mest optimala lager- och inköpsparametrarna vid varje given tidpunkt, vilket gör dina underlag för inköpsbeslut mer exakta.
Mer om Eazystock hittar du här! 

 

 

Tags: lagerhantering, Logistics, Webinar, Eazystock

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.