Så arbetar vi på Zedcom

Posted by Zedcom | 2021-10-11 15:02

När det är dags att byta affärssystem är det inte bara valet av affärssystem som är viktigt, utan även rätt systemstödspartner. På Zedcom är vi stolta över att alla som valt oss som affärssystemspartner stannat som kunder hos oss.  Vi brinner för att hjälpa företag att bli kostnadseffektiva och ha bästa möjliga beslutsstöd för att främja fortsatt tillväxt. Men hur arbetar vi på Zedcom för att uppnå detta?

Vid ett affärssystemsbyte går vi igenom fyra faser tillsammans med kunden: 

 

1. Behovsanalys

projekt zedcomAtt byta affärssystem innebär ofta stora förändringar i verksamheten.
Därför är det viktigt att identifiera och tillvarata organisationens och medarbetares erfarenheter och behov i ett tidigt skede. Vid en behovsanalys kartlägger vi ert unika nuläge. Vi går igenom arbetssätt, rutiner och flöden samt identifierar effekter och kritisk funktionalitet i det nya systemet. Resultatet av behovsanalysen är ett lösningsförslag.
 

 

2. Genomförande

Genomförandefasen bygger på lösningsförslaget och är med andra ord unikt för dig som kund. Under denna fas bygger vi funktionaliteten för att kunna automatisera dina processer och sätter strukturen för hur ni ska arbeta i systemet. Tänk dig affärssystemet som en självkörande bil, där du sitter i förarsätet. Vi hjälper till att skapa kartan som bilen ska köra efter.  

 

3. Utbildning & uppföljning

Utbildning är något som löper parallellt med genomförandet och är inte något som betas av under en kort tid. Utbildningen anpassas efter era behov och förutsättningar.  Då ofta förändring av arbetssätt medföljer ett nytt affärssystem är det viktigt att utbildningen anpassas även för det ändamålet. Vi erbjuder både utbildning online och på plats hos er. 

Uppföljning görs löpande en tid efter införande av systemet för att tillse att systemet är inställt optimalt för just din verksamhet.

 

4. Förvaltning

Efter att det nya affärssystemet gått live finns dina konsulter tillgänglig för frågor och som bollplank. Vi tror på att det alltid finns förbättringsmöjligheter och fortsätter att finnas till hands för fortsatt automatisering av processer och arbetssätt. 

 

Läs om andra kunders affärssystemsbyten

Tags: Affärssystem, ERP, Digitalisering

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.