Så kan inköparens vardag förenklas

Posted by Zedcom | 2021-03-02 10:39

inköp

En inköpare brottas ofta med en tillsynes enkel fråga som ”vad, när och hur mycket ska jag köpa in?” Men frågan är inte så enkel om målet är att ständigt ha ett optimerat och balanserat lager. 


Detta beror på att inköparen behöver ta hänsyn till många olika moment i beställningsprocessen och parametrar i beräkningarna. För att få fram de optimala beställningspunkterna och kvantiteterna behöver man till exempel ha koll på: minsta orderkvantitet, artikelns ledtid, multiplar, hur man optimalt fyller en lastbil eller container, rabatter och kampanjer, artiklar som ersätter varandra, plats på lagret, säsongsmönster och inte minst, hur efterfrågan ser ut. Goda kunskaper om produkter och leverantörer är viktiga, men även bra system för att snabbt snappa upp förändrade efterfrågemönster.

Så hur gör då inköpare som har många, kanske 1000-tals artiklar att hålla reda på?
Den vanligaste metoden är faktiskt magkänslan. En erfaren lagerplanerare har koll på både artiklar och leverantörer och vet intuitivt när det är dags att beställa.
Näst vanligast är en täcktidsberäkning och att ha ett buffertlager som täcker tex 1-3 månads behov, ofta baserat på historisk efterfrågan. Inköparen tittar alltså på hur artikeln sålde föregående period och baserar lager och inköpsparametrar på detta.
 
AI:n tar nattskiftet – levererar färdiga inköpsförslag

Med Eazystocks mjukvara slipper inköparen det administrativa arbetet att beräkna manuellt hur mycket av varje vara som behöver köpas in. Varje natt startar Eazystocks mjukvara avancerade algoritmer som räknar samman flera dimensioner som exempelvis vilken av de nio livscyklerna produkterna befinner sig i och uppdaterar lager- och inköpsparametrar därefter. Den beräknar säsongsfaktorer och andra leverantörsledtider och scheman tillsammans med vilken servicegrad du önskar eller behöver ha mot dina kunder. Dagen efter har inköparen färdiga inköpsförslag per artikel.
 
Koppla samman med Visma.net
All masterdata såsom artikeldata och säljhistorik finns i Visma.net som tankas över till EazyStock med hjälp av den färdiga integrationen. När inköparen är klar, går orderförslagen till Visma.net där all information om leverantörer finns och godsmottagning sker.

Läs mer om hur Eazystock kan underlätta er vardag
 

Tags: lagerhantering, Logistics, Eazystock

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.