Sahu hos Vasa Vind

Posted by Zedcom | 2018-08-24 16:04

Sahu är projektledare för arbetet med Vasa Vinds IT-miljö

 

Vasa Vind, Sahu RuckVasa Vind har idag ett flertal vindkraftprojekt runt om i Sverige i varierande storlek, lokalisering och fas i utveckling. Totalt omfattar projekten omkring 200 vindkraftverk och 600 MW. Två är tillståndsgivna och övriga är under utveckling (källa: https://www.vasavind.se/projekt.aspx).
 
Vasa Vind har kontor i Stockholm och Östersund. Såklart finns det mycket bakom företaget direkta arbeten med vindkraft. Vasa Vind har anlitat Zedcom för att uppdatera deras IT-miljö och framöver också ta hand huvuddelen av IT-driften. Zedcoms projektledare Sahu är högst involverad i arbetet och vi har fångat honom för att ställa några frågor.
 
Sahu Ruck
 

Hej Sahu! Vad är bakgrunden till projektet?

I våras blev vi kontaktade av Vasa Vind de senaste åren har expanderat och vuxit ut sin nuvarande IT-leverantörsstruktur. De var ute efter att driftsäkra deras IT-miljö och anpassa den efter sin storlek. Vasa Vind såg ett problem med att ha flera olika leverantörer till sina system och eftersökte en leverantör som kunde erbjuda en heltäckande lösning. De valde oss på Zedcom som IT-leverantör för att vi faktiskt kan leverera en helhet som motsvarar alla deras behov. Nu har de bara ett telefonnummer som de behöver ringa. Vitalt har också varit att vi har personal både i Stockholm och Östersund.  

Kan du beskriva lite om hur projektet ser ut och vad din uppgift är?

Vasa Vinds kontor i Stockholm håller i dagsläget på att flytta till en ny lokal i Solna. Sedan i våras har planen varit att vi ska ta över deras IT-drift så snart de får tillgång till lokalen. Första steget i projektet har varit att migrera datan från deras fysiska server som de idag har på sitt kontor, till vår serverhall i Östersund. Våra servrar är redundanta, placerade i en säker miljö samt att de är skalbara för att kunna anpassas beroende på hur kunden expanderar i framtiden. Vi kommer skapa en direktförbindelse med fiber mellan kontoret i Solna vår serverhall i Östersund. På så sätt skapar vi en hög driftsäkerhet och informationen kommer aldrig behöva passera internet. I princip blir det att de går en enda lång nätverkskabel från Solna till Östersund. Dessutom har vi hjälpt till att bygga det fysiska nätverket i Solna där vi har anpassat nätet enligt just deras behov.

Min uppgift som projektledare är att vara spindeln i nätet och koordinerar allting mellan kundens alla olika leverantörer. Till min hjälp har jag mina kollegor i Östersund är också involverade i projektet. Det är teknikerna där som gör det huvudsakliga arbetet med att migrera Vasa Vinds IT till Zedcom.

Hur tycker du att arbetet gått hittills?

Jag tycker att allt har gått väldigt bra. Vi blir ansvariga för det mesta inom IT-driften och det känns väldigt bra att vi fått vara med att bygga allting från början. Fördelen för kunden att ha en IT-leverantör är att supportleden blir mycket rakare. Istället för att ha flera olika leverantörer som skyller på varandra och kunden sitter i kläm utan att det händer något. De har ett telefonnummer att ringa och vi har support dygnet runt. 

Vad är nästa steg?

Så snart Vasa Vind har fått tillgång till sina nya lokaler kommer vi att montera upp all IT och om tre veckor är tanken att vi ska driftsätta allting.

 

Tags: ITpartner, Nyheter, Tele & IT, Vasa Vind

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.