Hallströms Verkstäder & Näldens Värmeindustri köper IT-drift av Zedcom

2013-05-30 16:46 Av | Zedcom | 0 Kommentarer | Nyheter
Hallströms Verkstäder och Näldens Värmeindustri omsätter tillsammans mer än 300 miljoner och har totalt ca 150 anställda. Zedcom har fått i uppdrag att byta ut lokal IT-miljö mot en centralt driftad miljö i Zedcoms datahallar där affärssystem, mail och filer driftas. Samtidigt byggs även det lokala nätverket om med ny infrastruktur för högre redundans och säkerhet.
Läs mer

Utbildningsmiljö för Lernias hotellprogram driftas hos Zedcom

2013-04-25 19:44 Av | Zedcom | 0 Kommentarer | Nyheter
Zedcom har fått i uppdrag att drifta utbildningsmiljön för 100-talet elever där eleven får möjlighet att lära sig Opera hotellsystem genom att jobba mot ett flertal fingerade hotell. Man kan nu direkt ansluta till servermiljön från den utbildningslokal som förtillfället används.
Läs mer