Vilken prismodell är rätt för ditt företag?

2021-09-24 11:16 Av | Zedcom | 0 Kommentarer | Projekthantering visma pm Visma.net Project Management
Idag är mer än åtta av tio nystartade företag i Sverige tjänsteföretag. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Tillväxten skapar hård konkurrens och innebär nya utmaningar för etablerade företag inom tjänstesektorn.
Läs mer