Varulager: Endast en kostnad eller konkurrenskraft?

Posted by Zedcom | 2021-09-09 14:32
Explosionen av e-handel och förändrade relationer mellan detaljhandel, grossist och tillverkare gör att logistiken på lagret aldrig har varit viktigare.

  • E-handeln växte med 53 procent under första kvartalet 2021, jämfört med 2020.
  • Mest växte handeln med dagligvaror på nätet (+128 %), följt av möbler och heminredning (+81 %) och därefter hemelektronik (+65 %). (Källa: Svensk Handel)

Ökad e-handel och nya köpbeteenden påverkar hur företag hanterar lager, varuflöde och leveranskedja. Lagret måste fungera smartare för att “keep up” och för att snabba leveranser och bra kundservice ska fungera.

Goda kundupplevelser - men reducerade kostnader

Optimering av logistik - så att rätt varor levereras till rätt kund vid rätt tidpunkt - har aldrig varit viktigare, till följd av explosionen av e-handel och förändrade relationer mellan detaljhandel, grossist och tillverkare. Varorna levereras nu inte bara till butikerna. De levereras också direkt till slutkunder, som handlar online och förväntar sig snabb leverans,, eller möjlighet att hämta i butik.

 Idag måste handelsföretag därför ständigt söka förbättringar. De måste balansera mellan att vara kundens förstaval och samtidigt minska de egna kostnaderna. Detta innebär att du måste göra en kritisk bedömning av nuvarande lagerprocesser och system. Många företag inom handel gå igenom en stor förändring för att hänga med, och även bli en framgångsrik e-handlare.

 

Att investera i «best of breed»-system för lagret.

Under de närmaste åren kommer handelsindustrin att behöva investera i nya lösningar som man kan skala, och som är tillräckligt flexibla för att stödja förändringar i företaget och marknaden. En bra väg att gå är att implementera ett "best of breed" -system som kan automatisera alla leden i värdekedjan.

 I praktiken innebär detta investeringar i allt från nya lösningar för e-handel, ERP-system, lagersystem, mobila enheter (IoT) och bättre system för prognoser och beslutsfattande baserat på data.

 

Robotisering, skanning, streckkoder och RFID

När volymen av digital handel ökar måste lager- och inköpschefer investera i teknik. Vissa kommer att robotisera lagret, och alla kommer behöva digitalisera mer för att ge sina medarbetare rätt verktyg.

Mer användning av streckkodsskanning, mobila enheter och analys- och prognosverktyg kommer för många att vara de viktigaste initiativen för att optimera varuflödet.

“För många kommer det att vara ett minimikrav att ge medarbetarna bra digitala verktyg, så att företaget blir mer effektivt och kan växa utan att behöva anställa.”

Genom att ersätta manuella (och ibland pappersbaserade) rutiner på lagret med ett digitalt lagersystem och mer omfattande användning av streckkodsmärkning, kommer detta att öka effektiviteten vid plockning/ transporter, mottagning och beräkning av varor. Du vill minska risken för att registrera fel, vilket leder till fel i lagret eller felaktig plockning som resulterar i returer. Snabbare och mer exakta leveranser sänker kostnaderna och ger mer nöjda kunder.

 

 
 

Tags: Affärsstöd, ERP, lagerhantering, Logistics

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.