Vilken prismodell är rätt för ditt företag?

Posted by Zedcom | 2021-09-24 11:16

Idag är mer än åtta av tio nystartade företag i Sverige tjänsteföretag. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Tillväxten skapar hård konkurrens och innebär nya utmaningar för etablerade företag inom tjänstesektorn.

Projekt för att förbättra företagets lönsamhet genomförs ofta för att generera snabba vinster och långsiktig konkurrenskraft. Det är inte ovanligt att företag kan minska kostnaderna med 15−20 procent och öka intäkterna med 10−15 procent.

Bland tjänsteföretag är det vanligt att debitera per timme. Men vilken prismodell är mest lönsam?

Det finns fördelar och nackdelar för olika lösningar:

Skärmavbild 2021-09-23 kl. 13.25.14

Oavsett vilken prismodell som används, krävs det också att uppföljningen av projekt genomförs korrekt.

Genom att ha som vana att följa upp nyckeltal ökar chansen att i tidig fas identifiera olönsamma projekt, felprioriteringar och effektivitet.

Nyckeltal som med fördel används för tjänsteförsäljning kan delas upp i nivåer:

Nyckeltal

Vill du veta mer om lönsamhet i projekt? Ladda ner den fullständiga guiden nedan.

 

Tags: Projekthantering, visma pm, Visma.net Project Management

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.