Zedcom blir en del av Exsitec

Posted by Sanna Hallert | 2021-10-27 08:48

Zedcom har de senaste året expanderat till flera nya orter och genomfört en rekryteringsoffensiv av affärssystemskonsulter för att möta den ökande efterfrågan kring Zedcoms erbjudande. Nu förvärvar den börsnoterade koncernen Exsitec samtliga aktier i Zedcom.

Exsitec erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom affärssystem, business intelligence, e-handel, elektronisk fakturahantering, budget och prognos, och CRM. Exsitec börsnoterades i september 2020. Den 26 oktober ingick Zedcom avtal om att samtliga aktier köps av Exsitec. Tillträdet sker närmsta veckan.

- Jag startade avdelningen för affärssystem för lite mer än 10 år sedan och har alltid drivits av att hjälpa bolag att bli mer effektiva och lönsamma. Med den här fusionen får vi mer resurser och får möjlighet att bistå många fler bolag på sin omställningsresa, säger Daniel Fredholm som nu blir aktieägare i Exsitec.

Zedcom erbjuder även miljövänlig serverdrift, IT och Telefoni-lösningar som kommer att stärka Exsitecs tjänsteerbjudande ytterligare.

- Förvärvet av Zedcom stärker vår position som marknadsledande leverantör av affärssystemet Visma.net och ger oss en bra möjlighet att erbjuda serverdrift och IT-lösningar till våra befintliga och potentiella kunder. Zedcom har samma passion att hjälpa sina kunder under mycket lång tid och har samma affärsmodell som oss med återkommande intäkter från programvara, säger Johan Kallblad, VD på Exsitec.

Mattias Mattson, medgrundare av Zedcom och affärsområdeschef för serverdrift och IT, ser stora möjligheter med fusionen. 

- Många har behov av serverdrift för exempelvis större affärssystem och lönesystem. Våra serverhallar är placerade i Jämtland där svala somrar och kalla vintrar bidrar till att hålla hallarna i optimal temperatur. All energi vi använder kommer från solenergi och vattenkraft, det gör att vår serverdrift är mycket klimatsmart.  Att nu kunna erbjuda den här tjänsten till fler kunder känns helt rätt i tiden, säger Mattias. 

Affärsområdet Serverdrift och IT-lösningar kommer fortsättningsvis att drivas som ett helägt dotterbolag till Exsitec där Mattias Mattson kvarstår som VD. 

Skriven av Sanna Hallert