Zedcom förvärvar avdelning från Visma

Posted by Zedcom | 2021-01-12 10:33

Zedcom har per den 1 januari 2021 tagit över samtliga Vismas egna Visma.net Project Management-kunder. Detta som ett steg i att fokusera mer på produktutveckling och samtidigt växla upp i tillgänglighet och expertis.

I och med verksamhetsöverlåtandet säljs, implementeras och supporteras samtliga lösningar inom Visma.net-familjen endast av Vismas certifierade partner. Beslutet är taget för att på bästa sätt möta den starkt växande efterfrågan på modernisering av verksamhetssystem och arbetsprocesser som är brinnande tydlig hos såväl våra befintliga kunder som vid nya förfrågningar.

- Detta är ett naturligt steg i vår strävan att alltid sätta kunden främst. Våra partner har odelat fokus på möjligheterna med våra lösningar och ligger i absolut framkant vad gäller kundunika lösningar och anpassningar. Zedcom är en av våra framträdande partner inom lösningar för projektintensiva verksamheter, och valet föll på dem att överta dessa kunder vi själva haft helhetsansvar för, säger Carola Lissel, vd på Visma Software.

 Visma Software är fortsatt licensägare för Visma.net Project Management samt ansvarar fortsatt för produktutveckling, i nära dialog med kunder och samtliga partnerföretag. 

 - Det här förvärvet känns helt rätt för Zedcom. Genom övertagandet får vi nya medarbetare med spetskompetens inom Visma.net Project Management och vi ser fram emot att bistå alla nytillkomna kunder med att öka sin effektivitet ytterligare. Zedcom har haft en stark tillväxt under 2020 och med det här förvärvet kommer vi att gasa ytterligare, säger Daniel Fredholm, vice vd på Zedcom.

 

Läs hela pressmeddelandet från Visma

 

Tags: Visma, Projekthantering, visma pm

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.