Zedcom lanserar integration mellan Visma.net och Hubspot

Posted by Zedcom | 2021-07-14 08:30

Nu finns möjligheten att koppla samman ditt projektverktyg eller affärssystem med crm:et Hubspot. Zedcom har utvecklat en integration som låter dig synkronisera kontakter och annan data mellan Visma och Hubspot utan manuell datainmatning eller tidskrävande importer mellan system.

Med Zedcoms integration Integrate Visma.net by Zedcom får du: 

  • Tvåvägssynkronisering: Data delas mellan Visma.net ERP och HubSpot var femte minut.
  • Standardmappningar: Snabb konfiguration med fältmappningar som redan har skapats för dig
  • Historisk synkronisering: Dina befintliga data synkroniseras direkt och uppdateringar synkroniseras var tionde minut.
  • Säker synkning: Kontakter synkroniseras endast från HubSpot till Visma.net om det associerade Hubspot-företaget har ett giltigt kundnummer i Visma.net. På samma sätt synkroniseras kontakter endast från Visma.net till Hubspot om den associerade Visma.net-kunden finns i Hubspot.

Mer om intergrationen hittar du här >>

Tags: Hubspot, CRM

Skriven av Zedcom

Zedcom erbjuder helhetslösningar inom IT, affärssystem och drift.