EazyStock

Se till att du alltid har rätt produkter i lager

EazyStock är en certifierad integrationslösning till Visma.net och hjälper små-till medelstora distribuerande företag leverera exceptionell service till deras kunder samtidigt som de automatiserar processer och sänker lagernivåer.

Kontakta oss 

Förbättrade servicegrader

EazyStock ser till att du alltid har rätt produkter i lager. Verktyget beräknar efterfrågeprognoser, och inkluderar parametrar såsom säsongsvariationer, kampanjer och ledtider från leverantörer. Baserat på detta levereras automatiska inköpsordrar så att du kan vara säker på att köpa in rätt artiklar till rätt kvantitet vid rätt tillfälle.

Sänkta lagernivåer

Undvik överlager och fria upp kapital, utan att riskera att sälja slut. EazyStock beräknar de optimala lagerparametrarna så att du kan spara pengar med lägre lagernivåer, lägre kapitalbinding och minimera riskerna med överlager.

Automatiserade och effektiviserade processer

Säg hejdå till excelblad och manuella, tidsödande processer. EazyStock automatiserar avancerade beräkningar och automatiserar inköp så att du får mer tid till strategiska beslut och innovation. Som en bonus ökar transparensen när alla har tillgång till samma, uppdaterade information. EazyStock är snabbt att implementera och enkelt att använda, allt för att göra ditt jobb mer effektivt.

EazyStock view ipad

EazyStock står på en grund utvecklad av Syncron, ett företag som hjälper flera av världens största företag med inköp och lageroptimering. Deras kunskap inom området är enorm och tillsammans kan vi erbjuda våra kunder en hantering av lager och inköp utöver det vanliga.

Daniel Fredholm

Daniel Fredholm, Verksamhetskonsult på Zedcom

Allt du behöver är tillgång till internet och en webbläsare - det har aldrig varit enklare att få sitt lager optimerat. Låt EazyStock ta nattpasset, vakna upp till förbättrade servicegrader och sänkta lagernivåer.

Jacob Kjessler

Jacob Kjessler, Verksamhetskonsult på Zedcom

Det här är EazyStock

Syncrons EazyStock-lösning är en sofistikerad och lättanvänd lösning för lageroptimering och tillhandahålls i molnet. I årtionden år har Syncron försett företag över hela världen med lösningar för global lagerhantering, global prishantering och orderhantering.  Företag som Volkswagen, BAE Systems, GE, Tetra Pak, Volvo and JCB är några av de som har hoppat på tåget. Syncron har också försett tillverknings- och distributionsföretag med informationshanteringssystem. 

Med EazyStock kan Syncron erbjuda små och medelstora företag snabba lösningar på komplexa problem. Lösningen är molnbaserad vilket medger en snabb implementeringsfas helt utan programinstallationer och framtida uppgraderingsprojekt. Med en låg investeringskostnad kan små och medelstora grossister och tillverkningsföretag använda EazyStock för att bättre hantera och automatisera lagerprognoser, planering och lagerpåfyllning - samtidigt som  servicenivåerna ökar och lageromkostnaderna minskar.