Vad kan jag göra om rapporterna inte balanserar?

Om man har något fel i sina huvudbokssaldon kan man behöva räkna om sina saldon. Den här rutinen skall man endast köra om man har upptäckt något fel i sin redovisning.

Rutinen för att räkna om sina saldon hittar man via Redovisning - Rutiner - Avslut - Omräkna huvudbokssaldon (GL509900). Den här rutinen skall man endast köra om man har upptäckt något fel i sin redovisning, t.ex. att resultatet inte stämmer mellan balansräkningen och resultaträkningen. Rådgör gärna med oss på supporten innan du kör rutinen. 

Om man vill omräkna sina saldon i en av huvudböckerna markerar man den huvudboken och klickar sedan på knappen Validera. Om man vill räkan om alla sina huvudböcker klickar man endast på knappen Omräkna alla. Vad som händer är att systemet går igenom alla historiska transaktioner och räknar på så vis fram rätt saldo.