Hur en kundfaktura skapas och skickas i Visma.net

Skapa en kundfaktura och hur fakturan kan skickas till kund

Källa: Visma Software AB