Hur hanteras importmoms?

När fakturan kommer från din leverantör utanför EU så bokförs fakturan utan påverkan på momsrapporten som kostnad eller mot lager. Leverantörens zon anges som 03 (import/export) och fakturaraderna anges med kategori 01 (25 %), 02 (12 %) eller 03 (6 %).

 När du registrerar leverantören Tullverket, använd zon 05  (importmoms). Förslagsvis kan du skapa nya konton (ex. 4545-4547) för Import av varor för respektive momssats. Momskontona som kommer att användas bestäms av momskodens kontolista, du kan se vilka under Skattehantering - Register - Skattehantering (TX2050PL).

För att få korrekt moms, registrera leverantörsfakturan från Tullverket med en rad med momskategori för import av varor (ex. kategori 13). Registrera sedan en minusrad med samma belopp utan momsredovisning (ex. kategori 12). Om det finns avgifter på fakturan bokförs dessa som vanligt med momskategori på egen rad.

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Fakturor

Redovisning – Arbetsyta – Registrering - Verifikationsregistrering

Skattehantering – Arbetsyta – Registrering – Förbered momsrapport