Intrastatrapportering i Visma.net

Visste du om att Visma.net stödjer funktionaliteten intrastatrapportering för in- och utförsel av varor?

Det går i Visma.net på de lagerförda artiklarna att ange den information som krävs för intrastarapportering åt SCB. När en inleverans från ett inköp registreras kommer informationen från artikelkortet med på inleveransraden vilket sedan dyker upp när en intrastatrapport förbereds. Likväl när en utleverans registreras baserat på en försäljningsorder.

Visma.net stödjer följande information på artiklar som står till grund för intrastat

- Inköpsenhet
- Försäljningsenhet
- KN-kod
- Ursprungsland
- Kompletterande enhet (Par, kg, m2, kg h202 med mera)
- Vikt
- In- och utpris

I förberedelsen för intrastatrapport finns det möjlighet att ta bort rapportrader som inte ska med i rapporten. Vi får även här en god överblick över samtliga rapporterade in- och utförselrader. Det går att välja på att enbart skapa en rapport för införsel men även för enbart utförsel. Intrastatrapporten behandlas senare för att sedan skickas iväg till SCB.