Lagerspecifika priser

Hur man konfigurerar lagerspecifika priser på artiklar

I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader.

I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser går det att sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan används fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifika priser. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000).  

image.png

En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000:

image.png

En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:

image.png

Källa: Visma Software AB