Periodisering bokföringsmetoder

Här hittar du en utförlig förklaring om de olika bokföringsmetoderna som finns tillgängliga på periodiseringsnycklar

Jämnt över perioder: Men den här metoden fördelas lika stora belopp till alla inkluderade perioder.

Jämt över perioder, proportionellt över dagar: Men denna metod fördelas beloppet jämt över perioder, med en proportionell fördelning mellan de första och sista perioderna, vilket räknas som en hel period. Delbeloppen för de första och sista perioderna beräknas baserat på ett belopp av hela perioden som står i proportion till antalet dagar som varje del ska täcka. Den här metoden kan användas för dokument som har ett datum mitt i en räkenskapsperiod.

Jämt över dagar i period: Med den här metoden beräknas beloppet proportionellt baserat på det exakta antalet dagar i perioden.

Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar: Med denna metod fördelas det belopp som ska bokföras mellan perioderna, med en proportionell uppdelning mellan första och sista perioden. Med det här alternativet är startdatumet för den första perioden och slutdatumet för den sista perioden fasta. Dessa datum hämtas från fakturainformationen. Annat än detta fungerar metoden på samma sätt som metoden Jämnt efter perioder, proportionellt över dagar, som beskrivs ovan. Om den här metoden är markerad är rutorna Starta förskjutning och Förekomster inte tillgängliga.


Flexibel efter dagar i perioden: Med den här metoden hämtas startdatum och slutdatum för perioden från fakturainformationen. Annat än detta fungerar metoden på samma sätt som metoden Jämnt över dagar i period. Om den här metoden är markerad är rutorna Starta förskjutning och Förekomster inte tillgängliga.

På betalning: Innan betalningen inkommer planeras bokföringen jämnt över det angivna antalet perioder. När en betalning har tillämpats på lämplig rad i det ursprungliga dokumentet utförs bokföringen av det belopp som står i proportion till radbeloppet (om det finns flera rader). Bokföringen av det obetalda beloppet beräknas i delar som beräknas proportionellt till antalet återstående perioder, medan den faktiska bokföringen av nästa del kommer att utföras när nästa betalning inkommer. Denna metod är endast kompatibel med kodtyp Intäkt.