Varför skickas inte kundfakturan som e-faktura?

Här beskriver vi hur ni kan förbättra förutsättningarna för att nå era kunder med e-faktura.

Förbättra förutsättningarna att nå era kunder med e-faktura

När ni ansluter er till Autoinvoice tar Inexchange hand om ert utgående fakturaflöde. För bästa resultat behöver ni som avsändare hålla ett uppdaterat kundregister. Det innebär att information om organisations-, momsregistrerings- och GLN nummer är korrekta i varje faktura som skickas till Inexchange. Inexchange gör en kontroll på varje enskild faktura och försöker skicka den på bästa möjliga sätt, i följande prioriteringsordning:

1) E-faktura

2) PDF

3) Papper

 

Regelsättning:

1) E-faktura: Inexchange kontrollerar om fakturan innehåller uppgifter om mottagarens ORGnr/VATnr/GLNnr och jämför detta med sitt nätverk. Om mottagaren är ansluten i nätverket för e-faktura (och det inte finns någon avvisad relationsförfrågan sedan innan) så kommer fakturan automatiskt att skickas elektroniskt till mottagaren.

2) E-post med PDF: Om Inexchange inte hittar någon matchning i steg 1 letar man i fakturafilen om det finns en e-postadress. I så fall skickas en PDF-faktura till den angivna e-postadressen, förutsatt att fältet innehåller en giltig mailadress.

3) Om inget av ovanstående steg kan uppfyllas, så kommer fakturan automatiskt att skrivas ut och skickas på papper till slutkunden.

 

Källa: Inexchange.se