Vilka olika status finns det i kundreskontra?

Förklaring av status parkerad, väntar på utskrift, väntande e-post, balanserad, schemalagd, annullerad, öppen och stängd.

Status

Kommentar

Parkerad

Sparad (under arbete). Användaren kan editera fakturan, men inte frisläppa den. Med denna status kan fakturan inte överföras till kundreskontra och huvudbok. För att detta skall gå och göra måste status vara Balanserad.

Väntar på utskrift

Fakturan kan editeras, men bör skrivas ut innan den frisläpps. Efter att fakturan skrivits ut ändras status till Balanserad. Fakturan skapas med denna status om kryssrutan Skriv ut fakturor är markerad i fliken Faktureringsinställningar i fönstret Kunder (AR303000).

Väntande e-post

Fakturan kan editeras, men bör skickas via e-post innan den frisläpps. Efter att fakturan skickats via e-post ändras status till Balanserad. Fakturan skapas med denna status om kryssrutan Skicka fakturor per e-post är markerad på fliken Faktureringsinställningar i fönstret Kunder (AR303000).

Balanserad

Sparad men ej ännu överförd till kundreskontra och huvudbok (frisläppt). Summan av fakturaraderna och momsbeloppen överensstämmer med fakturans totalbelopp. Fakturan kan frisläppas eller editeras för att sedan sparas med status Parkerad eller Balanserad.

Schemalagd

Fakturan är knutet till en schemaläggning i Återkommande transaktioner (AR203500). Schemalagda fakturadokument används som mallar för att skapa återkommande kundfakturor, där fakturadatum baseras på inställningar i schemaläggningen. En faktura kan användas för schemaläggning i Återkommande transaktioner (AR203500) om fakturans status är BalanseradVäntar på utskrift eller Väntande e-post.

Annullerad

Dokumentet används inte längre för att skapa återkommande fakturor. Fakturadokumentets status ändras från Schemalagd till Annullerad när det tas bort från fliken PostlistaÅterkommande transaktioner (AR203500).

Öppen

Sparad och överförd till kundreskontra och huvudbok. Kan inte editeras. Fakturan är med denna status obetald eller delbetald. När en betalning påförs fakturan minskar restbeloppet.

Stängd

Sparad och överförd till kundreskontra och huvudbok. En faktura med denna status är slutbetald (och restbeloppet är noll).