Vilka olika status finns det i Bank/likvidhantering

Förklaring av status parkerad, balanserad och frisläppt.

Status

Kommentar

Parkerad

Transaktionen är parkerad och kan editeras. Genom att avmarkera kryssrutan Parkera när transaktionen är editerad färdig ändras transaktionens status till Balanserad.

Balanserad

Transaktionen balanseras och är klar att bli frisläppt. För att ändra status på en transaktion till Balanserad avmarkera kryssrutan Parkera när transaktionen editerats klart.

Frisläppt

Transaktionen har blivit frisläppts och en (eller flera) batch/batchar har skapats. Kryssrutan Bokför automatiskt till huvudbok vid frisläpp i fönstret Bank/likvidhantering (CA101000) avgör om en batch automatiskt bokförs i huvudboken.