Vilka olika status finns på poster i huvudboken?

Förklaring av status parkerad, balanserad, schemalagd, öppen och bokförd.

Status

Kommentar

Parkerad

En batch med status Parkerad kan inte frisläppas eller bokföras. Om summan av debet och kredit balanserar, kan status ändras till Balanserad genom att avmarkera kryssrutan Parkera.

Balanserad

Indikerar att summan av debet och kredit är lika och att posten kan frisläppas. En post med denna status kan editeras eller raderas, ändringar kan endast sparas så länge posten balanserar.

Schemalagd

Verifikatet är knutet till en schemaläggning i Återkommande transaktioner (AR203500). Schemalagda verifikat används som mallar för att skapa återkommande verifikat, där verifikationsdatum beräknas baserat på inställningar i schemaläggningen.

Öppen

Visar att posten balanserar, men att den ännu inte är bokförd. En post med denna status kan inte editeras eller raderas.

Bokförd

Visar att posten har bokförts och saldot har uppdaterat huvudboken. En bokförd post kan inte editeras eller raderas, de är endast tillgängliga för granskning.

Ej Bokförd

Om inte verifikat bokförs automatiskt kommer posterna få status Ej Bokförd. Posterna bokförs då från rutinen Bokför Buntar.