Komplett Business Intelligence-system med OneStop Reporting

Ovärderlig insikt i ditt affärsområde genom skräddarsydda rapporter och budgetar.

  Om oss

OneStop Reporting

Sömnlöst integrerad med ditt affärssystem

rapportering

Rapportering

OneStop Reportings rapporteringslösning ger dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor.

statistics.png

Budgetering

OneStop Reportings erbjuder en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet, vilket förenklar och optimerar din budgetprocess. Den webbaserade budgetlösningen som OneStop Reporting tillhandahåller ger dig full frihet att utforma budgetmodellen utifrån dina behov och att registrera budgetdata i realtid på nätet.

analysis

Analys

Rapporteringsverktygen från OneStop Reporting ger ovärderlig insikt i ditt affärsområde genom skräddarsydda rapporter och budgetar. Målet är att denna insikt ska ge ett solitt beslutsunderlag, baserat på väldokumenterade fakta. Du får interaktiva dashboards på webben som tydligt presenterar nyckeltal och trender.

Sluta uppfinna hjulet varje månad. Med ett bra beslutsstöd som automatiskt tar fram rätt information kan du enkelt fatta rätt beslut.

Daniel

Daniel Fredholm, verksamhetskonsult på Zedcom

Funktionalitet


OneStop Report Designer

Bygg rapporter snabbt och effektivt med hjälp av Report Designer. Report Designer är en produkt som är helt integrerad med både ditt affärssystem och Microsoft Excel vilket gör den väldigt kraftfull och faktiskt unik. Samtliga rapporter du skapar formateras via Report Designer och du har tillgång till fördefinierade fält och komplett Excelfunktionalitet. Dra-och-släpp funktionen gör att du enkelt kan bygga avancerade rapporter och samtidigt som du skapar rapporten kan du även köra den för att se att resultatet blir som du har tänkt dig.


 Liverapportering visar aktuell ekonomisk status

Genom liverapportering har du alltid uppdaterade siffror och kan få rapporter baserade på parametrar som till exempel månad och år, avdelning och projekt. Du ser aktuell ekonomisk status kontra budget och får en tydlig och visuell prognos för året. Det går också att se bakomliggande transaktionsdetaljer. Givetvis finns även möjlighet att integrera sömlöst med Excel för att skräddarsy dina rapporter.  


 Automatiserad publicering

Föreställ dig en lösning som kan automatisera körning och publicering av rapporter. Du väljer vilken rapportmall som ska användas, vilket företag rapporten ska köras på, vem den ska till och när den ska köras och publiceras.

Allt detta innebär att du kan ställa in automatisk publicering varje vecka, varje månad, varje timme och till flera mottagare samtidigt. OneStop Reporting ger dig full kontroll över rapportprocessen.

 

Om OneStop Reporting 

OneStop Reporting är ett banbrytande IT-programutvecklingsföretag som erbjuder en komplett business intelligence-lösning med rapporterings-, budgeterings-och analysverktyg för företag i alla storlekar och branscher. OneStop Reporting är smidigt integrerat med Vismas ledande ekonomisystem. Det vill säga att oavsett vilka moduler i OneStop Reporting du än befinner dig i har du alltid tillgång till data från ert ekonomisystem.