Fakturera en annan kund i samma projekt

Hur kan jag fakturera en annan kund i samma projekt? Ibland är det en annan kund som ska motta fakturor än den huvudkund som projektet tillhör, läs vidare för att lära dig hur du lägger till en ytterligare kund för fakturering i ett projekt.

På fliken Projektinställningar klickar du på på knappen Lägg till ny kund för fakturering och välj den ytterligare kund som ska få fakturor i det aktuella projektet. Den kund som är markerad som Standardkund för fakturering kommer per automatik att väljas om man skapar en faktura från huvudmenyn Fakturering. 

På fliken Projektinställningar kan du också skapa en ny faktura till aktuell kund genom att klicka på Ny faktura ute till höger.

I detta exempel har vi skickat en faktura till kunden Mumin AB på 10.000 kr och en faktura till kunden Kommunen A på 28.000 kr.

Projektuppföljning

När du följer upp projektets fakturering kommer all fakturering att vara hänförliga till huvudkunden, dvs den kund som projektet är kopplat till. 

I detta exempel tillhör projektet kunden Mumin AB och därför kommer all fakturering att redovisas på den kunden i projektrapporten.

 

Faktureringsuppföljning

I faktureringsrapporten kommer du däremot att kunna följa upp fakturering per fakturerad kund. 

 

Källa: Visma Community