1. Kunskapsbank
  2. Visma.net Project Management

Fältmappning fakturor Visma.net Project Management - Visma.net Financials

Här kan du läsa om hur fälten på en faktura i Visma.net Project Management (Severa) mappas när en faktura överförs till Visma.net Financials.

 

Project Management (Severa) Financials Kommentar
Kundnummer Kundnummer  
Kund Kund  
Kundens adress Faktureringsadress  
Fakturamottagare Kontakt  
Fakturanummer Fakturanummer  
Referensnummer OCR-nummer  
Fakturadatum Fakturadatum  
Förfallodatum Förfallodatum  
Vår referens Fakturatext  
Er referens Extern ref.  
Beställningsnummer Kundreferens Vanligt referensfält för e-fakturor
Betalningsvillkor Betalningsvillkor  
Utställarens fakturakontakt Fakturatext  
Anteckningar Fakturatext  
Fritext ovanför och nedanför raderna Fakturatext  
Valuta Valuta  
Valutakurs Valutakurs  
Avdelning Företagsgren  
Projekt Projekt