Konfigurering av OSS i Visma.net ERP

Exempel på hur hantering av OSS kan konfigureras i Visma.net ERP

Det finns olika sätt att konfigurera hanteringen av OSS (One Stop Shop) i Visma.net ERP.
Nedan beskrivs ett möjligt alternativ för hantering av detta.


Konton
Meny > Redovisning > (Register) Kontoplan (GL202500)


Ett antal momskonto läggs upp för att kunna särskilja OSS-moms från vanlig svensk moms:
● 2651 Redovisningskonto för OSS
● 2655 OSS, ingen moms
● 2656 OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, hög sats
● 2657 OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, mellan sats
● 2658 OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, låg sats

Valutakurstyper
Meny > Fler Val > (Ekonomi) Valutahantering > (Egenskaper) Valutakurstyper (CM201000)

Då redovisning av OSS-moms skall ske i EUR, skapa en separat valutakurstyp som kan användas
för detta ändamål och på så sätt kunna få en korrekt valutakursomräkning vid redovisningstillfället. 

Valutakurs behöver således sättas upp mellan EUR och de valutor försäljningen sker i. Denna valutakurs behöver sättas upp manuellt och även uppdateras manuellt.

Skatteleverantör
Meny > Leverantörsreskontra > (Register) Leverantörer (AP303000)

Skapa en separat skattemyndighet för OSS (One StopShop).

Fliken Generell information
● Betalningsvillkor: 41 dagar
● Valuta: EUR
● Valutakurstyp: OSS
● Leverantören är en skattemyndighet: Ja

Fliken Betalningar
● Betalningsmetod: 08 - Bankintegration utlandsbetalning SEPA
● Likvidkonto: 1925 - Bankkonto EUR
● Kontotyp för betalning: IBAN
● Betala till, IBAN kontonummer: SE0512000000012810112134
● Betala till, BIC/Swift kod: DABASESX

Fliken Kontolista
● Leverantörsskuld: 2651 - Redovisningskonto för OSS

Fliken Inställn skattemyndighet
● Standard momsperiodtyp: Kvartalsvis
● Periodtyp för periodisk sammanställ..: Ingen
● Utgående moms: 2656 - OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, hög sats


Kundklasser
Meny > Kundreskontra > (Egenskaper) Kundklasser (AR201000)

Skapa en kundklass som används för försäljning till privatkunder inom EU där reglerna för OSS
skall användas. Detta är dock inget krav utan det väsentliga är att rätt zon anges på kundkortet.  

Fliken Generell information
● Använd zon: Ja

Fliken Kontolista
● Försäljningskonto: 3036 - Försäljning varor, EU-land
● Försäljning, momsfritt: 3036 - Försäljning varor, EU-land
● Försäljning, inom EU: 3036 - Försäljning varor, EU-land

Zoner
Meny > Fler val > Skattehantering > (Register) Zoner (TX2060PL)

Skapa en Zon för varje EU-land som är aktuellt. Denna används sedan på kunderna för respektive land.

Rapporteringsinställningar (TX205100)
Meny > Fler val > Skattehantering > (Egenskaper) Rapporteringsinställningar
Skapa en ny momsrapport för Skattemyndigheten OSS (One Stop Shop).

En rad för nettobelopp och en rad för utgående momsbelopp skapas för respektive momssats. På
respektive rad, markera kryssrutan Detalj per zon för att få ut en rad per land på rapporten.

Lägg även i slutet till en rapportrad för Momsbelopp med beskrivning "Total moms att betala i EUR".

Fliken Rapportgrupper

Gå sedan till fliken Rapportgrupper och lägg till en rad per momssats.


Rapportgrupper (TX205200)

Skapa rapportgrupper för respektive momssats genom att lägga till relaterade rapportrader avseende den aktuella momsen. Lägg även till raden för total moms att betala i EUR.

Momskoder (Skattehantering)
Meny > Fler val > Skattehantering > (Register) Skattehantering (TX205000)

Nya momskoder skapas för varje momssats inom EU som är aktuell.

De nya momskoderna behövs för att kunna hantera OSS. Tanken är att använda existerande kategorier på artiklarna, utan några ändringar.

Till respektive momskod knyts de tidigare upplagda zoner (länder) som använder momssatsen för aktuell momskod.

Välj ett av de tidigare upplagda kontona för utgående moms på momskoden:
● 2656 OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, hög sats
● 2657 OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, mellan sats
● 2658 OSS, utgående moms på försäljning inom OSS, låg sats

Processen gällande OSS i Visma.net ERP

1. Företaget har registrerat sig för Tredjelandsordningen, Unionsordningen och/eller
Importordningen (IOSS / OSS) hos Skatteverket.
2. Företaget gör försäljningstransaktioner/fakturor till icke-beskattningsbara personer (till
exempel privatpersoner) i Visma.net ERP. Dessa skall inkludera moms för det land där
kunden finns.
3. När rapporteringsperioden för OSS är klar (kvartalsvis/månadsvis) tar användaren ut data
för att göra rapporteringen i det format som behövs.
4. Deklarationen lämnas via e-tjänsten OSS (One Stop Shop), antingen manuellt eller genom
att ladda upp en textfil.
5. Ett referensnummer fås tillbaka.
6. Det totala beloppet betalas in i EUR för momsen senast i slutet av månaden efter det att
rapporteringsperioden avslutats.

Nyttiga länkar

OSS - redovisning av moms enligt de särskilda ordningarna
https://www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html

OSS
https://www.era.europa.eu/can-we-help-you/faq/573_en

Momssatser i EU
Taxes in Europe Database v3

Valutakuser
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

På norska gällande IOSS/OSS
https://blogg.pwc.no/skattebloggen/veiledende-uttalelse-om-innforingen-av-nye-regler-for-netthandel-i-eu-viktige-nyheter-for-norske-nettbutikker-og-e-markedsplasser-som-selger-varer

Distansförsäljning
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.8/329326.html

Grundläggande om bestämmelserna – från och med den 1 juli 2021
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.8/385278.html#h-Skattebefrielse-i-Sverige

Bestämmelser för plattformsföretag från och med den 1 juli 2021
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.8/385626.html

Omfattningen av bestämmelserna
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.9/329391.html

Undantagsregler vid tjänstehandel inom EU
https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/forsaljningtillandraeulander/saljatjanstertillandraeulander/undantagvidtjanstehandelinomeu.4.361dc8c15312eff6fd1d404.html

 

 

Källa: Visma