Redigera anteckningarna i aktiviteter

När du skapar en aktivitet, kalenderpost eller projektuppgift kan du redigera anteckningarna i posten. 

Det går att göra texten fetstil, understruken eller kursiv samt skapa punktlistor, numrerade listor och checklistor. Det går även att lägga till externa länkar. 

Aktivitetsbeskrivning och redigering.JPG

 

Källa: Visma Community