Redigera tidpost skapad via Stoppur

Behöver du redigera en tidpost som skapats via stoppuret, t.ex start- eller sluttid? 

Du hittar alla tidposter genererade via stoppur i vyn Tid & Utlägg. 

Välj dag och öppna posten, du kan redigera vilket projekt som är kopplat, arbetstyp, övertid och start- och sluttid. 

Justera stoppur start och stopp.PNG 
Källa: Visma Community