Skillnaden mellan Produkter och Arvode

Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?

Produkter
Produkter (eller Artiklar) som läggs upp i produktregistret (Inställningar/Produkter) är ofta fysiska saker som förmedlas och säljs i uppdraget, men kan också vara t.ex. licenser. Dessa produkter betraktas av systemet som försäljning och påverkar projektets försäljningsmarginal. Det ger däremot ingen andel av fakturering till den som arbetat i projektet utifrån ett intjänandeperspektiv. 

 

Arvode
Arvode räknas som en försäljning av tjänst (gäller oftast vid fastprisprojekt) och ger därmed även en andel av fakturering till de användare som arbetat i det aktuella projektet och påverkar deras debiteringsgrad.

 

Källa: Visma Community