Kraftfull projekthantering och tidrapportering i ett flöde

Full kontroll med Visma.net Project Management

Visma.net Project Management sammanför dina medarbetare med dina kunder och projekt i en enda mjukvara för projekthantering. Förbättra informationsflödet, eliminera manuella rutiner och få en realtidsöversikt över ditt företags resurser.
Zedcom är Sveriges största Visma.net Project Manager-partner.

Kontakta oss 

Effektiv projekthantering i molnet

Visma Project management underlättar hanteringen och ökar kontrollen av din serviceprocess, tidsrapportering, fakturering och försäljning. Resultatet är en förbättrad nyttjandegrad för specialister och ökad lönsamhet i projekten.

Systemet medger uppföljning på individnivå, projektnivå och avdelningsnivå. Idag nyttjar över 1 000 organisationer, från enskilda bolag till stora koncerner, fördelarna med Visma.net Project Management för sin projekthantering. Zedcom är Sveriges största Visma.net Project Management-partner och är specialister på implementering och support av verktyget. Läs hur Zedcom effektiviserat arbetet med hjälp av verktyget.

 

visma pm demo

Tillgång till projektverktyget överallt

Visma.net Project Management är en molnbaserad lösning som används via en webbläsare eller mobilapplikation. Tjänsten kräver inga installationer och är alltid redo för nya användare. Uppdateringar sker i automatiskt bakgrunden vilket innebär att ditt arbete aldrig kommer behöva avbrytas på grund av uppdateringar.

 

Testa gratis i 30 dagar

Se vårt webinar om Visma.net Project Management

Effektiva verktyg

Visma.net Project Management inkluderar funktionalitet för kundhantering, automatisering av försäljning, projektledning, resurshantering, tidsuppföljning, fakturering och rapportering.

Vid behov kan funktionaliteten utökas med tilläggstjänster och dessutom är det möjligt att integrera lösningen med finansiella styrsystem.

 

Kundhanteirng

Kundhantering

Sortera och märk upp era kunddata

Integrera kundhantering och säljstöd i organisationens arbetsflöde för att få bättre kontroll på dina projekt. Med Visma.net Project Management har du all kundinformation samlad på ett ställe; du kan skapa aktiviteter, to-do-listor och säkerställa att ingen information försvinner.

Projekt

Projektverktyg

Gör era projekt mer lönsamma

Koppla ihop försäljning, schemaläggning, resurshantering, timmar, kostnader och finansiell information i realtid. Med projektverktyget får du snabbt överblick över deadlines, resurser och finansiell status. Vinstmarginaler kan ses på projekt-, kund-, avdelnings- och företagsnivå.

Resurs

Resursplanering

Optimera era resurser

Allokera resurser mer effektivt genom att lägga in en preliminär beläggning redan i införsäljningsstadiet av ett projekt. Och med smidig kapacitetsanalys och resurstilldelning per anställd kan projektledaren ta in eller skära ned på resurser i tid för lönsammare projekt.

Tid och utlägg

Tid och utlägg

Rapportera timmar direkt i appen

Tidrapportera enkelt dagligen, timvis eller veckovis, på webben eller i appen. Rapporterad tid uppdateras i realtid och är kopplat till kund eller internt arbete och länkas direkt till fakturaunderlaget. Kostnader, pris och kundinformation är redan länkat till varje timme per arbetstyp, roll eller person.

Rapport och analys

Rapport och analys

Affärsinsikter i realtid

Spara tid och få full inblick i din organisation genom realtidsgenererade rapporter. Skapa rapporter baserade på t.ex. projektlönsamhet, resursanvändning eller fakturering och intäkter. Rapporterna kan läggas till en personlig dashboard och distribueras ut till berörda personer i organisationen.

Visma.net Project Management är ett projekthanteringsverktyg när ni jobbar med projekt, fakturering och analys. Lösningen är plattformsoberoende och webbaserad. Med appen kan du tidrapportera direkt efter avslutat kundmöte.